Padvinders


Post Dienst

 

De officiŽle Noodpostdienst, uitgevoerd door de Padvinders; mei 1945 te Rotterdam.

De Padvinders postdienst was een onderdeel van de Jeugdhulp Rotterdam. In oktober 1944 werd door een aantal leiders van de N.P.V. district Rotterdam besloten voorbereidingen te treffen voor een "Padvinders hulpdienst". Deze dienst zou de werkzaamheden aanvangen, zodra daartoe de mogelijkheid bestond, d.w.z. zodra aan geallieerde zijde kon worden opgetreden. Welke werkzaamheden verricht zouden worden, was nog niet vast te stellen. Natuurlijk konden bepaalde punten worden genoemd, zoals: berichtendienst, hulp aan gewonden, hulp bij voedsel voorziening, e.d. In april 1945 werden bovenstaande vage plannen besproken met het "Centraal Overleg", een organisatie, waarin alle Rotterdamse jeugdverenigingen waren vertegenwoordigd (de latere Jeugd gemeenschap!). Besloten werd de padvinders-hulpdienst als basis voor een dergelijke dienst voor alle jeugdverenigingen te aanvaarden, waardoor hulp op grotere schaal verleend kon worden.

De Padvinders postdienst was een onderdeel van de Jeugdhulp, die haar centrale post had in het gebouw aan de Hofdijk no. 11. Ze werd vrijwel speciaal door padvinders verricht, wat het werk op het hoofdbureau van de Jeugdhulp betreft. Met deze afdeling van de hulpactie werd begonnen op 10 mei 1945. De eerste dagen was deze dienst nog niet georganiseerd maar werden er toch al honderden brieven ontvangen.

Dat de jeugdhulp postdiensten zou verrichten was niet voorzien. Toen de wenselijkheid was gebleken het werk van de posterijen voor een groot deel over te nemen, werd op verzoek van de Centrale leiding P.V.-hulp, de heer D.P. Heyink op vrijdag 11 mei als Postmeester aangesteld.

Op 14 mei heeft deze dienst zich zo georganiseerd, dat de binnenkomende post werd gestempeld met aparte stempels in het groen en violet. De postdienst heeft, betreffende de stadsbestellingen, weer terug gegrepen op de vijf onderbureau's van de Jeugdhulp, w.o. Jeugdhulp "Blijdorp" en Jeugdhulp "Spangen". Voor het land werd gebruik gemaakt van de indeling in provincies en, als daar tijd voor was, zoveel mogelijk naar de grotere plaatsen in de provincies. Daar er met het zuiden van het land nog geen directe verbinding was, ging al deze post over Utrecht, Nijmegen en 's-Hertogenbosch, waar de post weer normaal functioneerde. Dankbaar maakte men gebruik van het aanbod van de 1e Luitenant Kavelaars, die post voor Brabant en Zeeland heeft laten vervoeren met de "Comm. Affairs Troops". Ook oud padvinder Van der Poort, die tijdelijk in Vught gedetacheerd was, was zo vriendelijk post mee te nemen.

Veel post ging er verder mee met chauffeurs die uit Brabant naar het westen kwamen met levensmiddelen. De padvinders van de Padvinders-hulpdiensten uit Groenlo en Barneveld, die in Rotterdam aankwamen met levensmiddelenpaketten, namen ook grote pakketten post mee terug. Waren de aantallen poststukken voor de eerste dagen nog gering, het aantal behandelde stukken liep later tot grotere aantallen op. Zo werden op 10 mei 900 poststukken behandeld, terwijl op 16 mei 5800 stukken werden geteld. Het recordaantal was 9265 stukken op 18 mei. De stadspost in Rotterdam werd op 17 mei stilgelegd, aangezien de posterijen vanaf die datum eenmaal per dag bestellingen gingen verrichten. Voor de dienst bleef echter genoeg werk over aan intercommunale en internationale post. Vooral het Rode Kruis leverde een overvloed aan werk in de vorm van 25 woorden formulieren. Een zeer belangrijk onderdeel was de pakketpost. De diverse acties, zoals "Zuid helpt Noord" voerden wagenladingen pakketten aan.

Vrijwel vanaf de aanvang van het werk tot 17 mei werden alle poststukken, gefrankeerd of niet gefrankeerd, van een stempel voorzien. Deze stempels waren linoleumsneden, ontworpen en gesneden door de heer A. van Eijnsbergen. Op 17 mei verzocht de souschef van de afdeling verkeer van de posterijen, de afstempeling over de zegels te staken.

De padvinders postdienst werd op 25 mei 1945 gestaakt, aangezien de posterijen toen weer normaal functioneerden.

Poststukken kwamen en gingen van en naar geheel Nederland. Hierbij moet een recordbestelling Groningen vermeld worden. In 48 uur werd een brief verzonden en beantwoord terug ontvangen in Rotterdam. Aan- en afvoer geschiedde via het Rode Kruis, Militair gezag, wagens van acties als "Zuid helpt Noord", enz.

Van de ontvangen internationale post moet genoemd worden: Griekenland, Zuid- Afrika, Trinidad (Brits West-Indie), Canada, Belgie, Curacao, Spanje, Portugal, Zwitserland, Venezuela, Argentinie, Australie, West-Afrika, Duitsland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Sovjet Rusland, Frankrijk, Egypte, Brazilie en Italie, Daarnaast waren vooral Engeland en de USA zeer talrijk vertegenwoordigd. De eerste dagen werd post ontvangen uit Frankrijk, terwijl verzonden werd naar Zwitserland, Engeland en de Verenigde Staten.

Andere plaatsen werkten vrijwel op dezelfde manier en werden ook speciale stempels gebruikt, zoals in 's-Gravenhage, Delft, Schiedam, Gouda, Amsterdam, Utrecht en Amersfoort.


Het museum is altijd geÔnteresseerd in "oude" scouting materialen.
Denk je er over om je oude spullen weg te doen,neem dan s.v.p. contact op.