3e Wereldjamboree 1929

 

 

Engeland

 

 

50.000 Scouts
42 Landen

    

    

    

Arrow Park
Birkenhead

 

 

31 juli - 9 Augustus

 

 

 

 

 

Op deze derde Wereldjamboree vierde Scouting haar 21-ste verjaardag met 50.000 deelnemers uit 42 landen. De opening werd verricht door B.P. door het blazen op een Kudu-hoorn. Doordat door een wolkbreuk het Jamboreeterrein in een modderpoel veranderde, kreeg deze Jamboree de bijnaam "Mudboree". Toch mocht dit de pret niet drukken. Op het ralley-terrein gaven de Scouts demonstraties van hun vaardigheden. De 650 Nederlandse Scouts gaven een fietsdemonstratie. Tijdens deze Jamboree werd B.P. in de adelstand verheven en mocht zich vanaf dat moment Lord Baden Powell of Gilwell noemen. Om dit te vieren en hem tevens te bedanken voor het vele werk dat hij voor de beweging had verricht, kreeg hij van de Scouts een nieuwe Rolls Royce met een caravan aangeboden. Omdat iedere scout hier een penny aan had bijgedragen werd de auto "The Penny Jam Royce" genoemd. De caravan kreeg de naam "Eccles". Aan het eind van de Jamboree werden een gouden pijl en een bijl begraven. B.P. deelde aan alle contingenten een vergulde pijl uit en zei: "Ik stuur jullie nu terug naar je vaderland om daar het teken van vrede en broederschap verder uit te dragen. Vanaf nu is de Gouden Pijl het symbool van vrede en vriendschap.”

Vorige    Overzicht Jamboree’s    Volgende


Het museum is altijd geďnteresseerd in "oude" scouting materialen.
Denk je er over om je oude spullen weg te doen,  neem dan s.v.p. contact op.