ROWANS / SHERPA’S / WILDE VAART

 

 

 

Oorsprong

 

Voor de fusie van de vier oude verenigingen kende men bij de KV al Rowans en Matrozen ter Wilde Vaart, bij de NG Sherpa’s, bij het NPG Senior Padvindsters en bij het NPV was men al aan het experimenteren met Senior Padvinders.

In 1973 kwam er voor de leeftijdsgroep 15 t/m 17 jaar een speltak voor meisjes en jongens Rowan/Sherpa/Wilde Vaart. Rowans en Sherpa’s konden als aparte eenheden het spel spelen, maar ook als een gemengde speltak Rowan/Sherpa. De Wilde Vaart speelde het spel op het water.

 

Het spel

 

Een Rowan/Sherpa/Wilde Vaart afdeling/kring bestond uit tenminste 6 en maximaal 16 leden.

Zij bepaalden zelf het beleid  in hun afdeling of kring (zelfbestuur). Om vorm te geven aan dit zelfbestuur was er een afdeling/kring raad, waarvan alle leden en leiding deel uit maakten

De raad verzamelde ideeën, maakte een programma, nam beslissingen, en bepaalde het beleid. Zij koos uit haar midden een bestuur met een voorzitter, secretaris, penningmeester en, indien de afdeling/kring materiaal bezat, eventueel een materiaalmeester.

 

De voorzitter leidde de gesprekken, lette op de werkverdeling en vertegenwoordigde de afdeling/kring.

De secretaris verzorgde de correspondentie en de verslaggeving, beheerde het archief en voerde de administratie.

De penningmeester droeg zorg voor de financiën, bracht verslag uit naar de leden, staf en Groepsbestuur en nam zo nodig initiatieven tot financiële acties.

 

Bij de Rowan/Sherpa/Wilde Vaart kende men geen vaste subgroepjes, maar men vormde samen met een of meerdere leden een op interesse of activiteit gericht groepje.

           

Rowan/Sherpa/Wilde Vaart werkte met interessevelden:

1.      Exploratie, naar buiten, over de grenzen.

2.      Cultuur en creatief; scheppend bezig zijn.

3.      Sport en spel.         

4.      Levensbeschouwing, maatschappijvisie.

5.      Techniek, wetenschap.

6.      Specialisatie, hobby.

7.      Eigen stijl, uit en thuis.

8.      Dienstbereidheid, dienstvaardigheid, dienstverlening.

9.      Kamp, expeditie.

 

Rondom deze velden konden diverse programma’s samengesteld worden.

Ter ondersteuning waren er nog diverse projectmappen en supplementen, waarin programma ideeën  en suggesties stonden.

 

In 1979 verscheen de multomap “Bouwstenen”. Dit was een werkmap  voor zowel Rowans, Sherpa’s als Wilde Vaart. Deze map bestond uit 3 delen (bouwstenen).

 

Bouwsteen 1

Het spel van de Sherpa’s, Rowans en Wilde Vaart.

Bouwsteen 2

Scouting algemeen.

Bouwsteen 3

Projectsuggesties; hierin werd ingegaan op het projecteren en bevatte                         diverse programmasuggesties  aan de hand van de  interessegebieden:

1.      Buitenleven.

2.      Cultuur en creativiteit.

3.      Dienstvaardigheid en dienstverlening.

4.      Levensbeschouwing en maatschappij.

5.      Specialiteit en eigen stijl.

 

 

Wet en belofte

 

De wet

 

Een rowan is een goede vriend, correct, eenvoudig en sportief,

zelfwerkzaam en dienstvaardig,

weet ook bij moeilijkheden vol te houden

en respecteert de ander en zichzelf.

 

De belofte

 

Ik beloof als goed rowan:

Mijn plaats te zoeken ten opzichte van God, Kerk en Land

en bereidwillig anderen van dienst te zijn.

 

Uniform

 

Het uniform voor Rowans/Sherpa’s bestond uit:

- Aanvankelijk een donkerbruine lange broek of rok, later donkerblauw,

- Brique (steenrood) overhemd met lange mouwen,

- Bruin lederen riem met op de gesp het Scouting Nederland logo,

- Groepsdas of landelijke das,

- Hoed of baret met Scouting Nederland embleem op voorzijde.

 

Matrozen ter Wilde Vaart droegen:

- Donkerblauwe lange broek,

- Donkerblauw overhemd,

- Donkerblauwe schipperstrui met rits,

- Bruin lederen riem met op de gesp Scouting Nederland logo,

- Groepsdas of landelijke das,

- Tok.

 

Het dragen van een hoofddeksel was niet verplicht.

 

Insignes

 

 

 

Op de linker borstzak van het overhemd werd het installatie-insigne gedragen en op de rechterborstzak het speltakteken.

Insignes van activiteiten waaraan werd deelgenomen mochten gedurende het jaar van deelname op het uniform worden gedragen .

Deze speltak kende geen vaardigheidsinsignes.

 

Speltakteken

Installatie-insigne

 

Leiding

 

Een Rowan/Sherpa’s/Wilde Vaart afdeling/kring kende geen leiding, maar begeleiding. De begeleid(st)er moest de afdeling of kring begeleiden naar een zekere mate van zelfstandigheid. Dit werd gedaan door, gezamenlijk met medestafleden, hen zo veel mogelijk te stimuleren om zelf tot actie te komen. De uiteindelijke verantwoording bleef te allen tijde bij de begeleiding.

Voor leiding kwam er in 1979 het “Handboek voor Leiding”.

 

In 1991 werd de verzamelnaam “Rowan/Sherpa/Wilde Vaart” gewijzigd in “Explorers”.

 

 


Het museum is altijd geďnteresseerd in "oude" scouting materialen.
Denk je er over om je oude spullen weg te doen, neem dan s.v.p. contact op.