Nationaal Padvinderskamp 1932

 

 

 

 

Landgoed Oosterbeek Wassenaar, 2 t/m 12 augustus 1932

(Een verslag van Dick Ooms, één van de deelnemers)

                                                                                                                                                                                          

 

Op dinsdag 2 augustus zijn we per trein uit Arnhem naar Den Haag vertrokken.

In Utrecht, waar we aankwamen met troepen uit het hele land, stonden 2 extra treinen klaar met bestemming Den Haag.

Omstreeks 12 uur waren we in Den Haag waar voor het station 2 vrachtwagens stonden om de bagage naar het kamp te transporteren. Aldus ontdaan van onze bepakking werd bij subkampen te gelijk naar het kampterrein gemarcheerd. Bij aankomst kregen we eerst onze kampinsignes waarop we naar de terreinen afmarcheerden en tenten gingen opzetten.

Alles verliep heel vlug zodat om goed 2 uur de heleboel stond. ‘s Avonds groentesoep met griesmeelpudding en rozijnen toe.

Om 8 uur stonden allen aangetreden voor de vooroefeningen voor woensdag. ‘t Ging nog niet wat je noemt puik. De Schotten speelden op hun doedelzakken; lastig om op te marcheren, maar wel leuk om te horen.

 

Woensdag 3 augustus.

 

De Koekoeken hadden de eerste dag al direct de beurt om te koken. Toen ’t ontbijt klaar was werd de boel opgeruimd en daarna kwamen eindeloos lange inspecties want heden om 2 uur zou Z.K.H. Prins Hendrik het kamp openen.

Om half 2 werd aangetreden waarna nog de laatste grondige inspectie werd gehouden. Toen oprukken naar het demonstratieveld. Stampvol met toeschouwers.

De Prins sprak de openingsrede uit waarvan niemand natuurlijk iets verstond.

 

Prins Hendrik en Hoofdverkenner Rambonnet

 

Toen kwam het defilé. Onder een knetterende mars marcheerden we 6 aan 6 voorbij. Zo slecht als het de vorige avond ging, zo goed ging het nu.

 

 

 

 

 

 

Zeeverkenners defileren

 

 

Schotse VT Band

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defilé der Engelsen

 

 

 

Daarna begonnen de demonstraties, maar de Koekoeken konden gaan zorgen dat de 50 jongens hun eten klaar vonden staan als ze terug kwamen.

Ons subkamp B, is verdeeld in 5 kampgroepen ieder ± 60 man. In subkamp B liggen bovendien 35 Duitse verkenners.

 

 

 

 

 

 

Brits Indisch Subkamp

 

 

Overzicht subkampen

 

 

Donderdag 4 augustus.

 

Deze morgen konden we tot ons plezier wat langer blijven liggen daar we gelukkig geen corvee hadden. Nadat we op ons dooie gemak ontbeten hadden, hebben we ons voor inspectie klaar gemaakt, die zonder strafpunten kalm verliep.

Toen zijn we achter gaan kijken naar de demonstaties die ingestudeerd werden voor ’s middags.

 Daarna een poosje naar de stad gegaan en om 12 uur koffie drinken.

‘s Middags weer veel bezoek, fijne muziek.

 

Demonstratie touwdraaien

 

Tegen de avond begon de lucht te betrekken; zelfs nu en dan viel er wat regen en vooral om 8 uur toen c.a. 2000 man klaar stonden voor de afmars naar het vuurwerk zag het er bedenkelijk uit. Ik was de enige van de Koekoeken. De meesten waren moe en rusten uit. Tot ons geluk liepen we vlak bij een muziekkorps zodat we fijn konden marcheren.

Bij het vuurwerk stonden we er minder goed voor zodat we er helaas niet veel van gezien hebben. De terugtocht in de trams behoort tot de dingen die ik nooit vergeten zal. Hoe ik er in gekomen ben weet ik niet maar wel dat ik op een ogenblik met 2 benen buiten boord hing.

Onze tram reed veel te ver door zodat we nog een stevige tippel moesten maken om terug te komen. Om 12 uur waren we in ‘t kamp. Daar heb ik me tegoed gedaan aan wat water met Sanovite, want van 2½ uur lopen krijg je honger.

 

Vrijdag 5 augustus.

 

‘s Morgens 6 uur op. We zouden vandaag met een 200 broeders een excursie naar Alkmaar en Amsterdam maken.

Toen we goed en wel met het opruimen klaar waren was het bijna 8 uur en we moesten als een haas naar de messroom waar de verzamelplaats was. Hier aangekomen bleek evenwel dat de andere excursiegangers nog rustig zaten te ontbijten. Voor de 2e keer namen we dus een portie in.

 

Groepje deelnemers

 

Toen marcheerden we met de Schotse band voorop naar het station. In Alkmaar aangekomen weer met muziek naar de kerk en de kaasmarkt waar het carillon het “Hoort zegt het voort” speelde. Toen naar Amsterdam waar we met volle muziek en politie te paard er naast naar het Lyceum marcheerden waar we werden onthaald op 3 á 4 glazen limonade geschonken uit jenevervaatjes en een onnoemelijk aantal koekjes. Daarna een demonstratie van de brandweer en een fijne rondvaart door de havens.

Toen we in ‘t kamp terug kwamen was het te laat om te koken. Gelukkig had ook hier de kampleiding in voorzien en stond ons diner klaar in de messroom waar nog grote hoeveelheden werden verwerkt. ’s Avonds vroeg naar bed gegaan zodat we zaterdag goed uitgeslapen waren.

 

Zaterdag 6 augustus.

 

’s Morgens mochten we een half uurtje langer op één oor blijven liggen en de boel op onze slofjes af doen.

Op deze dag is er weinig gebeurd behalve natuurlijk dat er weer veel bezoek was. ’s Middags demonstraties en ’s avonds lichtspel.

 

Zondag 7 augustus.

 

Op deze morgen hield ds. Mulder een kleine aandacht op het demonstratieterrein. Hiervan werd ook door onze kampgroep veel gebruik gemaakt. De stafmuziek van de Huzaren speelde er bij.

‘s Middags kwamen veel ouders en ook Rien Schulte die eerst nu pas vrij was. ‘k Wens hem nog een fijne kamptijd.

 

Aandacht

 

Maandag 8 augustus.

 

Vanmorgen weer vroeg opstaan. Vandaag was de Kaagexcursie waaraan ca. 2400 man deelnamen Om 9 uur traden we aan bij de administratietent vanwaar we naar station Wassenaar gingen. Hier vandaan met 2 extra treinen naar Leiden waar we in verschillende afdelingen enige bezienswaardigheden gingen bekijken. Wij gingen naar ’t stedelijk museum.

 

Toen werden we op de booten ingescheept en daar ging het. We werden opgewacht door 2 politieboten en enige motorboten van de zeeverkenners. Op de Kaag bleven we een hele poos stil liggen en toen werd er gezegd dat de deelnemers voor de zwemwedstrijden van boord moesten.

Ook onze ploeg werd gehaald.

 

Boot met bezoekers

Daarna werd er zoo iets gezegd dat ook niet wedstrijdzwemmers mochten zwemmen en zo gingen er weer drommen van boord. ’t Was er lichtelijk modderig en brak. We gingen er dan ook maar gauw uit en weer naar boord. Toen terug varen naar Leiden en daar weer op de trein. Eerst moesten we een poos op het station wachten waar een bij ongeluk doormidden gereden poes de levendige belangstelling trok. Toen we in ’t kamp terug waren konden we ons tegoed doen aan erwtensoep met watergruwel door “hop” en Loutje die thuis gebleven waren voortreffelijk klaar gemaakt.

 

Admiraalzeilen

 

Dinsdag 9 augustus.

 

Als een spookbeeld rees deze dag voor ons op. We hadden corvee. Gelukkig hadden we het deze keer handiger ingepikt en waren we vroeg opgestaan zodat we natuurlijk ook vroeg met ’t ontbijt klaar waren. ’t Vuur hebben we laten branden. De kampleider deed ons de eer aan in Subkamp B te komen lunchen en wij moesten voor het menu zorgen. ’t Bleek uitstekend te zijn; maar wegens de hitte at de “Hoge Ome” niet veel van de pannenkoeken, door “Memelaar” met zorg klaar gemaakt.

Ook ‘s middags waren we vroeg klaar met koken zodat we nog een rustige avond hadden.

 

Woensdag 10 augustus.

 

‘s Morgens zijn we in Scheveningen wezen zwemmen. Toen we terug kwamen waren de welpen voor de demonstratie aan ’t oefenen . Om 2 uur moesten wij programma’s verkopen, hetgeen aardig wat opbrengt. Reeds vroeg in de middag waren we hier mee klaar zodat we verder vrij waren. ’s Avonds weer lichtspel en morgen …… morgen……

 

Kampkeuken

 

Donderdag 11 augustus.

 

Reeds vroeg was er te bespeuren dat er wat bijzonders aan de hand moest zijn. Alles wat men zag werd opgepoetst. Alles nagekeken, er mocht geen stukje koeienvla meer liggen.

Tegen 11 uur is er bij de ingang enige bedrijvigheid te bemerken.

Leiders zetten hun troep in het gelid en……… daar is hij, onze Chief, onze stichter. Glimlachend, omgeven door de kampstaf, inspecteert hij eerst de welpen.

 

 

Inspectie door de Chief Scout

Hij pakt een Haagse welp bij z’n hand en loopt met hem de kring rond.

Dan komt hij de kampen rond. Overal heeft hij oog voor. Bij de Duitsers klinkt een gebrul (van vreugd) als hij binnenkomt. Hij wordt hier te lang opgehouden zodat hij niet meer bij onze kampgroep komen kan. Boze tongen beweren dat het werk van de DC is, maar wie kan op deze dag zulke gedachten hebben. De koekoeken geloven het dan ook niet.

’s Middags weer demonstraties en ’s avonds kampvuur. Om 11 uur hield de Hoofdverkenner z’n eindtoespraak en sloot het kamp. Alles was uit.

 

 

Bezoek R.K. kamp

 

Vrijdag 12 augustus.

 

Nu bood het kamp een trieste aanblik. Alles werd omgegooid en ingepakt en weer klaargemaakt voor vertrek.

Toen eindelijk het laatste ogenblik. Onze kampgroep Veluwe stond aangetreden. De DC houdt z’n eindspeech en daarna Hopman van Leeuwen. Hij bedankt ons en wij hem. Ik kan ‘t me niet begrijpen dat alles nu afgelopen is. Vanmiddag zullen we weer thuis zijn en kunnen er alleen maar over napraten. Maar niet zulke gedachten; we moeten vooruit, altijd vooruit, leve de NPV.

 

Afbreken van het kamp

 

Nabeschouwing.

 

Nog nooit had ik een zo groot kamp meegemaakt. Maar wat ik er gezien en beleefd heb was werkelijk schitterend. Alles was in de puntjes. Nooit heeft er iets gehaperd. Een keer was de pomp kapot, maar 5 minuten later was ie, door een VT in overall die alleen hiervoor was, keurig hersteld en niets is er meer aangeweest. Ook de levensmiddelen distributie was goed geregeld, kortom alles functioneerde goed. Hulde aan de kampleiding, driewerf Hulde.

 

Lord Baden Powell samen met Rambonnet en kampleiding

 


Het museum is altijd geïnteresseerd in "oude" scouting materialen.
Denk je er over om je oude spullen weg te doen, neem dan s.v.p. contact op.